Aktualności

Zarządzenie Nr 34/2009 z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi dydaktyczne, wydanie dokumentów dotyczących przebiegu i ukończenia studiów w roku akademickim 2009/2010 oraz wzorów umów odpłatności za studia


Załączniki:

Zarządzenie Nr 34/2009 z dnia 29 maja 2009 r.pdf