Oferta dydaktyczna

SW4 PuszczykWyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych jest uczelnią wojskową – publiczną uczelnią zawodową. Na dwóch wydziałach kształci studentów wojskowych i cywilnych. Dla studentów cywilnych uruchomione zostały następujące kierunki:

 • Lotnictwo i kosmonautyka
  specjalności: pilotaż statku powietrznego, awionika, bezzałogowe statki powietrzne, eksploatacja statków powietrznych, oraz inżynieria lotnicza
 • Nawigacja
  specjalności: nawigacja taktyczna, zarządzanie ruchem lotniczym, eksploatacja infrastruktury nawigacyjnej portów lotniczych,
 • Bezpieczeństwo narodowe
  specjalności: bezpieczeństwo i ochrona lotnisk, ochrona osób i mienia, zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo i obsługa pasażera w transporcie lotniczym
 • Logistyka
  specjalności: logistyka lotnicza, logistyka wojskowa, zarządzanie obsługą na lotnisku.

Kształcenie studentów będących kandydatami na żołnierzy zawodowych (podchorążych) odbywa się wyłącznie w trybie stacjonarnym, pozostali studenci są kształceni zarówno w formie studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych.

Studia wojskowe są przeznaczone dla kandydatów na żołnierzy zawodowych, którzy zgodnie z praktyką wojskową są zobowiązani do ukończenia studiów I stopnia. Absolwent jest promowany na pierwszy stopień oficerski podporucznika Wojska Polskiego w korpusie osobowym sił powietrznych. Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów zapewniają uzyskanie jednej z wymienionych kwalifikacji zawodowych: pilota wojskowego, nawigatora wojskowego statku powietrznego, nawigatora naprowadzania, kontrolera ruchu lotniczego. Studenci specjalności pilotaż realizują szkolenie praktyczne na różnych typach samolotów i śmigłowców i uzyskują nalot od 180 do 250 godzin.