Rewitalizacja centrum miasta Dęblin wraz z zespołem pałacowo parkowym Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych

Projekt pod tytułem:

"Rewitalizacja centrum miasta Dęblin wraz z zespołem pałacowo parkowym Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych"

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata
2007 – 2013, Osi priorytetowej III Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne, Działanie 3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich.

Modernizacja budynków z przeznaczeniem na część dydaktyczno - socjalną

Projekt pod tytułem:

"Modernizacja budynków z przeznaczeniem na część dydaktyczno – socjalną w Dęblinie"

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Realizowany w ramach Osi Priorytetowej VIII: Infrastruktura społeczna, Działanie 8.1: Infrastruktura dydaktyczna i społeczna szkół wyższych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013.

Modernizacja budynku dydaktyczno - administracyjnego

Projekt pod tytułem:

"Modernizacja budynku dydaktyczno - administracyjnego Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie"

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Realizowany w ramach Osi Priorytetowej VIII: Infrastruktura społeczna, Działanie 8.1: Infrastruktura dydaktyczna i społeczna szkół wyższych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013.