Zarządzenie Nr 1 z dnia 05.01.2017

Zarządzenie Nr 1 z dnia 05.01.2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia dialogu technicznego związanego z postępowaniem o udzielenie zamówień publicznych na: zakup mobilnego centrum kierowania i kontroli lotów systemów bezzałogowych statków powietrznych