Zarządzenie Nr 39 z dnia 12.07.2017

Zarządzenie Nr 39 z dnia 12.07.2017 w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oprogramowania do edycji grafiki wektorowej oraz oprogramowania do składu i łamania o wartości poniżej 209 000 euro