Zarządzenie Nr 57 z dnia 11.08.2017

Zarządzenie Nr 57 z dnia 11.08.2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie udziału Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w "Wystawie Zbrojnych RP" w ramach XXV Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego oraz XXII Międzynarodowych Targów Logistycznych Kielce 2017 r.

Zarządzenie Nr 56 z dnia 09.08.2017

Zarządzenie Nr 56 z dnia 09.08.2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej nad realizacją inwestycji polegającej n a przebudowie basenu krytego o wartości poniżej 209 000 euro

Zarządzenie Nr 55 z dnia 04.08.2017

Zarządzenie Nr 55 z dnia 04.08.2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oprogramowania- systemu uwierzytelniania i kontroli dostępu dla sieci LAN, WLAN, VPN o wartości poniżej 209 000 euro

Zarządzenie Nr 54 z dnia 04.08.2017

Zarządzenie Nr 54 z dnia 04.08.2017 w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wymianę istniejącej podłogi na parkiet w salach gimnastycznych nr 1 i 3 w budynku nr 56 o wartości poniżej 209 000 euro