Zarządzenie Nr 74 z dnia 18.10.2017

Zarządzenie Nr 74 z dnia 18.10.2017 zmieniające zarządzenie nr 29 Rektora-Komendanta Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie powołania zespołu autorskiego ds. opracowania projektu strategii rozwoju Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych