Zarządzenie Nr 14 z dnia 30.11.2018

Zarządzenie Nr 14 z dnia 30.11.2018 w sprawie trybu i zasad stosowania 50% stawki kosztów uzyskanego przychodu z tytułu korzystania przez żołnierzy i pracowników Uczelni z praw autorskich i z praw pokrewnych lub rozporządzania przez nich tymi prawa

Zarządzenie Nr 12 z dnia 27.11.2018

Zarządzenie Nr 12 z dnia 27.11.2018 zmieniające zarządzenie Rektora-Komendanta Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił powietrznych Nr 96 z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych