Uchwała nr 35/LXXXVII/2012 z dnia 31 maja 2012 r.

Uchwała nr 35/LXXXVII/2012 z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie powołania doraźnej komisji senackiej do spraw przygotowania projektu regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych