REKRUTACJA Erasmus+

Robert Ambroziak

REKRUTACJA !!!


Zespół ds. Programu Erasmus+ WSOSP informuje, iż w dniu 16 października 2017 r. rozpoczęła się REKRUTACJA dla studentów cywilnych studiów I i II stopnia na wyjazdy zagraniczne na studia w semestrze letnim oraz praktyki w semestrze zimowym i letnim roku akademickiego 2017/2018 w ramach programu Erasmus+.
Dokumenty aplikacyjne określone w Regulaminie realizacji programu Erasmus+ (http://www.wsosp.pl/index.php/pl/dla-kandydatow) tj.:

Inauguracja roku akademickiego 2017/2018 na Wydziale Lotnictwa WSOSP

Robert Ambroziak

Gaudeamus igitur ponownie rozbrzmiało w Auli im. gen. Józefa Kowalskiego. Inauguracja roku akademickiego 2017/2018 z udziałem studentów pierwszego roku, zaproszonych gości oraz społeczności akademickiej Wydziału Lotnictwa odbyła się w dniu 6 października 2017 roku.
Uroczystego otwarcia dokonał Dziekan Wydziału Lotnictwa płk dr hab. inż. Norbert Grzesik.

Studenci zagraniczni Erasmus+ w Wydziale Lotnictwa WSOSP

Małgorzata Bernat

W dniu 2 października b.r. odbyło się spotkanie organizacyjno - powitalne dla 7 studentów zagranicznych z 4 partnerskich uczelni zagranicznych: Technical University of Madrid, University of Leon w Hiszpanii, Henri Coanda Air Force Academy w Brasov, Rumunia i Technical University of Kosice w Słowacji.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Mieczysław Pcian

Dziekan i Rada Wydziału Lotnictwa
zawiadamiają, iż

w dniu 16 października 2017 r. o godz. 8.00 w sali D10 gmachu Wydziału Lotnictwa Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn mgr. inż. Roberta Czapli.