Strzały na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki

Dariusz Górczyński

Studenci studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Bezpieczeństwo Narodowe, specjalności: Ochrona osób i mienia, po przejściu w Naszej Uczelni zajęć teoretycznych i praktycznych na urządzeniu treningowym „Śnieżnik-1” przystąpili do praktycznego kursu strzeleckiego, którego program szkolenia oparty jest o materiał obowiązujący na kursach umożliwiających uzyskanie wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej osób i mienia.

Trening z procedur ewakuacyjnych

Dariusz Górczyński

Dnia 18 maja 2017 roku studentki WBNiL ze specjalności Bezpieczeństwo i obsługa pasażerów w transporcie lotniczym w ramach programowych zajęć wraz z prowadzącymi: dr Małgorzatą Żmigrodzką i mgr inż. Katarzyną Kostur Balcerzak uczestniczyły w treningu z procedur ewakuacyjnych stosowanych podczas wodowania samolotu. Zajęcia zostały przeprowadzone na basenie w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych na profesjonalnym sprzęcie. Do zajęć w wodzie studentki były sukcesywnie przygotowywane podczas wykładów i ćwiczeń realizowanych zgodnie z programem kształcenia WBNiL. Trening obejmował różne scenariusze, które mogą się wydarzyć na wodzie i miał na celu ułatwić zrozumienie procesów jakie zachodzą w czasie lądowania i zderzenia się samolotu z woda.

Podchorążowie Koła Naukowego Historii Lotnictwa w Gorlicach

Dariusz Górczyński

W dniu 18 maja br. grupa szeregowych podchorążych, członków Koła Naukowego Historii Lotnictwa WSOSP, w osobach: Michał Buszta, Paweł Kurek, Justyna Lubecka, Karol Nawrocki, Kamil Róg i Joanna Staszewska udała się do Szymbarku. Opiekunem tego wyjazdu naukowego był dr Marcin Paluch. W tej to malowniczej miejscowości Beskidu Niskiego po raz trzeci odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Na skrzydłach Wielkiej Wojny 1916-1917. Z historii lotnictwa nad „zapomnianymi” frontami, czyli od Frontu Wschodniego po Alpy, Siedmiogród i Macedonię”.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa p.t. „Bezpieczeństwo Polski w drugiej dekadzie XXI wieku. Szanse, wyzwania, ryzyka i zagrożenia”

Justyna Lipińska

18.05.2017 r. odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa p.t. „Bezpieczeństwo Polski w drugiej dekadzie XXI wieku. Szanse, wyzwania, ryzyka i zagrożenia”. Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki WSOSP reprezentowali: Dziekan WBNiL dr hab. Adam Radomyski, prof. nadzw WSOSP oraz prodziekan ds. naukowych dr hab. Justyna Lipińska, prof. nadzw WSOSP. Wydarzenie otworzył prof. nadzw. dr hab. Marek Walancik – Prorektor ds. Nauki WSB.

II Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych WAT

Dariusz Górczyński

W dniach 10-11 maja 2017 r., w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie odbyła się „II Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych”, w której uczestniczyła 9-osobowa reprezentacja z Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki. Po przybyciu i uroczystym otwarciu konferencji przez Dziekana Wydziału Logistyki WAT płk dr hab. Szymona Mitkowa głos zabrał Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego ppłk dr inż. Jarosław Zelkowski oraz przedstawiciele firm reprezentujących branżę TSL. Po części wstępnej rozpoczęły się warsztaty, nad którymi opiekę merytoryczną sprawowali przedstawiciele zaproszonych firm. W trakcie warsztatów studenci mieli do rozwiązania zadania praktyczne z zakresu planowania i realizacji procesów logistycznych.  Była to znakomita forma weryfikacji wiedzy akademickiej i możliwość jej zastosowania w warunkach działalności przedsiębiorstwa.