Rekrutacja ERASMUS+ dla studentów cywilnych

Dariusz Górczyński

W dniu 14 lutego 2018 r. rozpoczęła się REKRUTACJA dla studentów cywilnych będących co najmniej na 2 semestrze studiów I stopnia oraz studentów cywilnych studiów II stopnia na wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+ :

  • praktyki wakacyjne w roku akademickim 2017/2018
  • studia w I semestrze roku akademickiego 2018/2019

 

rekrutacja erasmus+ dla studentów cywilnych pdf

Wielki sukces WBNiL

Dariusz Górczyński

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO I LOGISTYKI
Z UPRAWNIENIAMI DO NADAWANIA STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA

 

Informujemy, że na mocy decyzji Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów  z dnia 29 stycznia 2018 roku Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych uzyskał uprawniania do nadawania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie.

Logistycy w Centrum Logistyczno – Dystrybucyjnego Raben Group Polska

Dariusz Górczyński

16 stycznia 2018r. 44 osobowa grupa studentów II roku logistyki pod opieką dr. inż. Roberta Brodzika wraz z ppłk. Dariuszem Górczyńskim, odbyła podróż studyjną do Centrum Logistyczno – Dystrybucyjnym Raben Group Polska mającego swoją siedzibę w Lublinie. Wyjazd odbył się w ramach realizacji zajęć programowych z przedmiotów "Infrostruktura logistyczna" oraz "Logistyka przedsiębiorstw".

II MIĘDZYNARODOWY KONGRES BEZPIECZEŃSTWA

Dariusz Górczyński

W dniach 6-8 grudnia 2017 roku w Toruniu, odbył się II Międzynarodowy Kongres Bezpieczeństwa W trosce o bezpieczne jutro. Reminiscencje i zamierzenia. W kongresie udział wzięli dr hab. Daniel Kucharek, dr hab. Elżbieta Posłuszna, mgr Beata Osiak, mgr Małgorzata Bujek i mgr inż. Marek Kustra. Organizatorami kongresu byli m.in. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu, Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie SALUTARIS, Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku.