II Forum Bezpieczeństwa Morskiego

Dariusz Górczyński

19 stycznia 2017 r. w Warszawie odbyło się II Forum Bezpieczeństwa Morskiego, na którym przedstawiano i omawiano założenia Koncepcji Strategicznej Bezpieczeństwa Morskiego Państwa, w tym: postępów planów modernizacji technicznej Marynarki Wojennej RP oraz możliwości polskiego przemysłu i jego zagranicznych kooperantów.

Wśród uczestników tegorocznego Forum była przedstawicielka Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki WSOSP prodziekan ds. naukowych dr hab. Justyna Lipińska.

Zadanie badawcze 2017

Dariusz Górczyński

KONKURS NA PRACE BADAWCZE W WYDZIALE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO I LOGISTYKI

Ogłaszam w Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego i Ligistyki konkurs na projekt zadania badawczego z dotacji podmiotowej z 2017 roku na utrzymanie potencjału badawczego. Projekt powinien być zgodny z obowiązującym „Regulaminem wnioskowania, podziału, wykorzystania i rozliczania środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego w ramach działalności statutowej w WSOSP” oraz szczególnie zakładać:

Wykład prof. Macieja FRANZ

Dariusz Górczyński

Zakład historii i wychowania patriotycznego serdecznie zaprasza na wykład pt.: "Operacje lotniczo-morskie w basenie Morza Śródziemnego 1939-1945", który odbędzie się w sali F-3 WBNIL  12 stycznia 2017 roku o godzinie 16:00.

Wykład wygłosi prof. Maciej FRANZ z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Otwarte wykłady monograficzne

Dariusz Górczyński

Zakład Historii i Wychowania Patriotycznego zaprasza w roku akademickim  2016/2017 na cykl otwartych wykładów monograficznych, które wygłaszane będą przez zaproszonych naukowców z krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych.