122 Promocja Oficerska

Jarosław Wojtyś

122 Promocja Oficerska odbędzie się 14 grudnia 2018 r. o godz. 11:00 na placu przed Pomnikiem "Bohaterskim Lotnikom Dęblińskiej Szkoły Orląt".

Nawiązanie współpracy z PPL

Agnieszka Kossowska

 

Wzrost ruchu pasażerskiego w polskich portach lotniczych, stale rosnąca liczba operacji lotniczych oraz plany rozwoju infrastruktury lotniskowej sprawiły, że Lotnicza Akademia Wojskowa i Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze (PPL) nawiązały współpracę naukową. Pierwszym krokiem było spotkanie Rektora-Komendanta LAW i prezesa PPL-u, podczas którego podpisano porozumienie stanowiące fundament kształcenia kolejnych pokoleń ekspertów, prowadzenia wspólnych badań naukowych i praktycznych szkoleń głównie w zakresie reagowania na sytuacje kryzysowe.

Akcja krwiodawstwa w Klubie

Emilia Cuch

100 litrów krwi na 100-lecie Niepodległości! Taki cel postawili przed sobą krwiodawcy Lotniczej Akademii Wojskowej. W zbiórkach brali udział podchorążowie, studenci, kadra i pracownicy cywilni oraz każdy, kto miał potrzebę serca dzielenia się cząstką siebie służąc niepodległej

Pożegnanie z Lotniczą Akademią Wojskową

Emilia Cuch

30 listopada br. władze Uczelni wraz z kadrą i pracownikami Lotniczej Akademii Wojskowej uroczyście pożegnali ppłk. Mariusza Gołębiowskiego, który decyzją Ministra Obrony Narodowej od 3 grudnia 2018 r. będzie pełnił dalszą służbę w Centrum Operacyjnym MON. Jednocześnie z dniem objęcia obowiązków na nowym stanowisku służbowym zostanie mianowany na stopień pułkownika.

Szkolenie szybowcowe!

Emilia Cuch

W dniach 9-16 listopada br. sześciu studentów Lotniczej Akademii Wojskowej z Szybowcowego Koła Naukowego doskonaliło swoje umiejętności na lotnisku sportowym położonym u stóp Góry Żar.