100 litrów krwi na 100-lecie Niepodległości!

Agnieszka Kossowska

Taki cel postawili przed sobą krwiodawcy Lotniczej Akademii Wojskowej. W zbiórkach brali udział podchorążowie, studenci, kadra i pracownicy cywilni, oraz każdy, kto miał potrzebę serca dzielenia się cząstką siebie służąc niepodległej

Złoto po raz trzeci!

Emilia Cuch

6 października 2018 r. w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie odbyły się Mistrzostwa Wyższego Szkolnictwa Wojskowego w biegach przełajowych. Celem zawodów było wyłonienie reprezentacji do Mistrzostw Wojska Polskiego.

Wyprawa w Tatry

Emilia Cuch

W Lotniczej Akademii Wojskowej działa kilkanaście kół zainteresowań, wśród nich jest  Akademicki Klub „Husar”, który zrzesza studentów wojskowych i cywilnych – pasjonatów gór. Sprzyja nie tylko poprawie kondycji fizycznej i doskonaleniu umiejętności wspinaczki wysokogórskiej, ale również budowaniu pozytywnych relacji międzyludzkich.

Studenci zagraniczni Erasmus+ na wymianie studenckiej w LAW

Małgorzata Bernat

1 października r., prorektor ds. kształcenia i studenckich – płk dr inż. Adam Wetoszka wraz z Uczelnianym Koordynatorem Erasmus+ - p. Małgorzatą Bernat oraz Wydziałowym Koordynatorem Erasmus+ - p. dr Justyną Tomaszewską powitał 8 studentów zagranicznych w Lotniczej Akademii Wojskowej. Przybyli studenci zagraniczni z uczelni w Hiszpanii (Technological University w Madrycie, University of Leon), Rumunii (Henri Coanda Air Force Academy  w Brasov) i Czechach (University of Defence w Brnie), będą przebywali w Wydziale Lotnictwa LAW w ramach wymiany studenckiej Erasmus+.