Śmierć Przyjaciela....

Anna Borysewicz
 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 20 listopada 2018 roku 
zmarł pracownik Lotniczej Akademii Wojskowej

Pan

Wojciech Idziaszek

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie Zmarłego składa

Rektor-Komendant gen. bryg. pil. dr Piotr Krawczyk, żołnierze i pracownicy
Lotniczej Akademii Wojskowej

Pan Wojciech Idziaszek od lat był bardzo cenionym pracownikiem Lotniczej Akademii Wojskowej. Wykonywał obowiązki w Ośrodku Szkolenia Fizycznego i Kondycyjnego Przygotowania do Lotów na stanowisku ratownika wodnego. Koledzy i współpracownicy wspominają Zmarłego jako znakomitego, rzetelnego pracownika, wspaniałego kolegę oraz mądrego i dobrego człowieka. Cała społeczność akademicka Lotniczej Akademii Wojskowej łączy się w bólu z Rodziną i Bliskimi Zmarłego.


Rektor-Komendant zwraca się o uszanowanie pamięci Zmarłego poprzez odstąpienie do dnia 25 listopada 2018 r. od organizowania w Akademii wydarzeń o charakterze rozrywkowym.