Inauguracja Roku Akademickiego

Emilia Cuch

4 października odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019. W tym roku to szczególny dzień dla Uczelni, która 1 października br. zaczęła funkcjonować jako Lotnicza Akademia Wojskowa. Wśród zaproszonych gości byli m.in. przedstawiciele władz administracji państwowej, parlamentarzyści, dowódcy jednostek wojskowych, rektorzy-komendanci zaprzyjaźnionych uczelni wojskowych i cywilnych, przedstawiciele duchowieństwa oraz władz lokalnych i samorządowych.

Uroczystość poprzedziła Msza Święta w intencji studentów pierwszego roku Lotniczej Akademii Wojskowej.

Inauguracja roku akademickiego to zawsze bardzo wyjątkowy dzień, ale Inauguracja tegoroczna to moment historyczny. 1 października 2018 r. staliśmy się Lotniczą Akademią Wojskową i formalnie kończymy etap działalności Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych. Zamykamy ten czas z dumą i jednocześnie przekonaniem, że uruchamiamy nowy potencjał możliwości w kolejnym rozdziale funkcjonowania naszej uczelni -  powiedział Rektor-Komendant LAW gen. bryg. pil. dr Piotr Krawczyk. W swoim wystąpieniu podkreślał również niezliczone sukcesy podchorążych i pracowników „Szkoły Orląt”.

W historii naszej Szkoły było wiele nieprzeciętnych postaci. Ale żeby znaleźć takich ludzi wcale nie musimy sięgać w odległe czasy. Cały poprzedni rok to niezliczone sukcesy naszych podchorążych i pracowników Uczelni. To właśnie Wy tworzycie tę historię, to właśnie Wy jesteście motorem napędowym rozwoju naszej Akademii.

Najważniejszym momentem Immatrykulacji było ślubowanie złożone przez studentów pierwszego roku.

Koleżanki, koledzy, życzę Wam, abyście za kilka lat otrzymali dyplomy ukończenia studiów, oficerskie szlify i srebrno-złote gapy. Życzę, aby siła, charakter i determinacja, które już teraz Was wyróżniają, towarzyszyły Wam do końca pobytu w Dęblinie. Bądźcie dumni, że staliście się integralną częścią społeczności akademickiej tej uczelni w roku obchodów 100-lecia niepodległości oraz 100-lecia lotnictwa polskiego - zwrócił się do nowo przyjętych studentów Przewodniczący Samorządu Studenckiego – st. kpr. pchor. Mateusz Piechowski.

W trakcie uroczystości wręczono  liczne wyróżnienia przyznawane za wybitne osiągnięcia naukowe, dydaktyczne oraz organizacyjne.

Szef Wydziału Organizacyjno-Personalnego odczytał list od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zwierzchnika Sił Zbrojnych Andrzeja Dudy skierowany do uczestników uroczystości. Swoje słowa z okazji Inauguracji Roku Akademickiego skierował również Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak – list odczytał Szef Gabinetu Politycznego MON Łukasz Kudlicki.  

Wykład inauguracyjny „Lotnictwo polskie największym osiągnięciem Rzeczypospolitej XX wieku” wygłosił dr hab. Edward Malak, prof. Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

Uroczystość uświetnił zespół wokalny Lotniczej Akademii Wojskowej oraz orkiestra wojskowa z Dęblina.

Rok Akademicki 2018/2019 w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie został oficjalnie otwarty!