Wizyta Wojskowego Korpusu Dyplomatycznego

Emilia Cuch

11 września br. Wyższą Szkołę Oficerską Sił Powietrznych odwiedzili przedstawiciele Wojskowego Korpusu Dyplomatycznego.

Celem wizyty było zapoznanie z WSOSP, realizowanymi działaniami, infrastrukturą szkoleniową oraz z potencjalnymi obszarami współpracy Uczelni z partnerami zagranicznymi.

Po oficjalnym powitaniu przez  Prorektora ds. wojskowych płk. pil. dr. inż. Krzysztofa Cura delegacja rozpoczęła zwiedzanie „Szkoły Orląt”. W celu przybliżenia specyfiki Uczelni zapoznano gości z historią, tradycją oraz  z systemem kształcenia WSOSP.

Następnie zaprezentowano  m.in. specjalistyczne ośrodki szkolenia oraz urządzenia symulacji lotu. Przedstawicielom zaprezentowano również  ogromnym potencjał szkolenia na symulatorach najnowszej generacji, które pozwalają nie tylko na realizację części zajęć praktycznych na urządzeniu treningowym, ale również dają unikatową możliwość przećwiczenia sytuacji awaryjnych, czego nie da się bezpiecznie przeprowadzić w czasie rzeczywistego lotu.

Zademonstrowano także specyfikę trening przyszłych pilotów zwiększającą odporność zmysłu równowagi na zakłócenia orientacji przestrzennej w locie poprzez ćwiczenia na lotniczo-gimnastycznych przyrządach specjalnych.

Wizyta przedstawicieli Wojskowego Korpusu Dyplomatycznego jest niezwykle ważnym elementem budowania pozytywnego wizerunku Uczelni na arenie międzynarodowej, a poznanie procedur i możliwości szkoleniowych WSOSP wpływa na tworzenie spójnego procesu kształcenia  pilotów NATO.