Uroczyste Absolutorium

Emilia Cuch

6 lipca br. na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki Rada Wydziału na czele z Dziekanem rozpoczęła uroczyste Absolutorium zwieńczające wiele lat pracy studentów kończących studia.

W uroczystości udział wzięli tegoroczni absolwenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia (inżynierskich i licencjackich) oraz drugiego stopnia (magisterskich) z dwóch kierunków studiów: Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki. Uroczystość odbyła się w Klubie Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w sali widowiskowej i zgromadziła nie tylko tegorocznych absolwentów, ale także ich rodziny oraz zaproszonych gości. Ceremonię poprowadził Prodziekan ds. dydaktycznych i studenckich Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki ppłk dr inż. Krzysztof Ogonowski.

W uroczystym zakończeniu wziął udział przedstawiciel władz WSOSP- prorektor ds. kształcenia i studenckich płk dr inż. Adam Wetoszka, przedstawiciele władz Wydziału Lotnictwa, reprezentanci polskich uczelni wyższych w tym Akademii Sztuki Wojennej oraz instytutów naukowo-badawczych. Studenci zgodnie z tradycją akademicką byli ubrani w tradycyjne togi i birety z wyhaftowanym logiem WBNiL. Łącznie, w roku akademickim 2017/2018 w Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki studia I i II stopnia ukończyło 281 absolwentów, z czego na kierunku Logistyka – 112 a na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe - 169. Po oficjalnym otwarciu uroczystości Dziekan dr hab. Adam Radomyski podsumował roczną działalność naukową i dydaktyczną Wydziału i podziękował za pracę i trud włożony w rozwój Wydziału i promowanie kolejnych pokoleń absolwentów.

Za wysokie wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe, reprezentowanie na forum krajowym i międzynarodowym oraz działalność organizacyjną i naukową promującą Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki oraz wysokie zaangażowanie w pracach kół naukowych, a także za najlepsze prace dyplomowe uhonorowano Dyplomem Uznania i nagrodą rzeczową wielu absolwentów Wydziału.

Po wręczeniu nagród mianowania studentów ostatnich roczników studiów na Absolwentów Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki dokonał Dziekan WBNiL prof. nadzw. dr. hab. Adam Radomyski, a wręczenia Kart Absolutoryjnych - symbolicznych dokumentów potwierdzający oficjalne zakończenie studiów - Prodziekan ds. naukowych płk dr hab. Piotr Malinowski. Podsumowania roku akademickiego w imieniu studentów dokonała absolwentka studiów magisterskich Agata Głączyśska, która życzyła osobom kończącym studia i rozpoczynającym nowy etap w życiu, pomyślności w realizacji osobistych i zawodowych planów.

Zgodnie z tradycją akademicką oficjalną część Absolutorium zakończyło odśpiewanie przez zebranych pieśni Gaude Mater Polonia. Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości przyszedł czas na życzenia dla tegorocznych absolwentów i pozowanie do pamiątkowych zdjęć.