Zacieśnienie współpracy z PAŻP

Emilia Cuch

7 czerwca br. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych i Polska Agencja Żeglugi Powietrznej rozszerzyły dotychczasową współpracę.

Celem wspólnych działań jest wzbogacanie wiedzy lotniczej i technicznej oraz wymiana doświadczeń teoretycznych i praktycznych z dziedziny lotnictwa wojskowego.

Szkoła Orląt będzie prowadziła cykliczne szkolenia dla cywilnych kontrolerów ruchu lotniczego, posiadających uprawnienia kontroli obszaru radarowej ACS GAT.

Dziękujemy za ogromne zaufanie, którym obdarzyła nas Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, powierzając Uczelni szkolenie swoich pracowników.  Zapewniam, że dołożymy wszelkich starań, aby współpraca była  sukcesem dla każdej ze stron - Rektor-Komendant gen. bryg. pil. dr Piotr Krawczyk.

Porozumienie zostało podpisane pomiędzy Rektorem–Komendantem gen. bryg. pil. dr. Piotrem Krawczykiem, a Dyrektorem Ośrodka Szkolenia Personelu ATS Markiem Winiarskim.