Pożegnanie z Dęblinem

Emilia Cuch

Władze Uczelni wraz z kadrą i pracownikami Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych 30 maja br. uroczyście pożegnali kapitana Dariusza Grzyba, który decyzją Ministra Obrony Narodowej od 4 czerwca br. będzie pełnił dalszą służbę jako Specjalista w Dowództwie Generalnym Rodzaju Sił Zbrojnych. Jednocześnie z dniem objęcia obowiązków na nowym stanowisku służbowym zostanie mianowany na stopień majora.

W imieniu Rektora-Komendanta Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, gen. bryg. pil. dr. Piotra Krawczyka, podziękowanie za lata służby przekazał Prorektor ds. kształcenia i studenckich płk dr inż. Adam Wetoszka. Podczas uroczystego pożegnania wielokrotnie podkreślał liczne osiągnięcia służbowe kapitana Grzyba i dziękował za poświęcenie podczas trudnej i niezwykle ważnej pracy jako instruktor działalności związanej z zabezpieczeniem wysokościowo – ratowniczym i spadochronowym szkolenia podchorążych.

Dziękuję Panu za lata nienagannej służby w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych oraz za trud i poświęcenie z jakim wykonywał Pan tutaj swoje zadania. Jednym z najważniejszych było wprowadzenie symulatora, który pozwala manewrować spadochronem ratowniczym. To właśnie ogromne doświadczenie i zawodowy profesjonalizm, a także serce, jakie Pan wkładał w przygotowania podchorążych do bezpiecznych lotów, zawsze budziły ogromny szacunek u podwładnych i przełożonych – Prorektor ds. kształcenia i studenckich płk dr inż. Adam Wetoszka.

Kapitan Dariusz Grzyb z ogromnym wzruszeniem podziękował wszystkim zebranym na uroczystości za przybycie i ciepłe słowa. Jednocześnie podkreślił, że służba w legendarnej Szkole Orląt była dla niego przyjemnością i zaszczytem.

Końcowym akcentem uroczystości był wpis do księgi pamiątkowej Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych oraz wykonanie pamiątkowego zdjęcia.