Wizyta Sekretarza Stanu

Emilia Cuch

11 maja 2018 r. Wyższą Szkołę Oficerską Sił Powietrznych odwiedzili Sekretarz Stanu Ministerstwa Obrony Narodowej Tomasz Zdzikot oraz Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego Karolina Grenda. Celem wizyty było zapoznanie się z infrastrukturą Szkoły Orląt, perspektywą jej rozwoju, bazą szkoleniową oraz zapleczem edukacyjnym.

Po oficjalnym powitaniu i wpisie do Księgi Pamiątkowej delegacja w asyście Rektora-Komendanta gen. bryg. pil. dr. Piotra Krawczyka, Prorektora ds. wojskowych płk. pil. dr. inż. Krzysztofa Cura oraz najważniejszych władz WSOSP rozpoczęła zwiedzanie Uczelni. Zaprezentowano m.in. obecnie modernizowane obiekty sportowe, przedstawiono plan budowy hali widowiskowo–sportowej, nowego akademika i hangaru. W planach jest również unowocześnienie istniejących już budynków, w tym m.in. Biblioteki Głównej i Klubu Uczelnianego.

Rektor-Komendant opowiedział także o jednej z najważniejszych inwestycji jaką jest generalny remont portu lotniczego w Nowym Mieście nad Pilicą, gdzie już 14 maja b.r. rozpoczyna się praktyczne szkolenie lotnicze.

Największym potencjałem Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych są jej studenci i to właśnie oni pokazali delegacji „serce” Uczelni - bazę szkoleniową, a także jej najważniejsze miejsca, drogę kształcenia i sposób funkcjonowania Szkoły Orląt. Ta część wizyty rozpoczęła się od krótkiego przybliżenia prawie stuletniej historii Uczelni zaprezentowanej przez przedstawiciela Historycznego Koła Naukowego. Następnie podchorążowie I roku zademonstrowali program treningu przyszłych pilotów, który zwiększa odporność zmysłu równowagi na zakłócenia orientacji przestrzennej w locie poprzez ćwiczenia na lotniczo-gimnastycznych przyrządach specjalnych.

O urządzeniach symulacji lotu opowiedzieli studenci ze specjalności pilot samolotu transportowego oraz pilot śmigłowca. Delegacja dowiedziała się m.in. o ogromnym potencjale szkolenia na symulatorach najnowszej generacji, które pozwalają nie tylko na realizację części zajęć praktycznych na urządzeniu treningowym, ale również dają unikatową możliwość przećwiczenia sytuacji awaryjnych, czego nie da się bezpiecznie przeprowadzić w czasie rzeczywistego lotu. Spośród bogatej bazy sprzętu szkoleniowego największym zainteresowaniem cieszył się symulator lotu „Selekcjoner” - moduł F16, na którym odbywa się aktualnie szkolenie sprawdzające. Studenci kierunku nawigacja opowiedzieli o sposobie funkcjonowania Ośrodka Szkolenia Służb Ruchu Lotniczego.

Kolejnym punktem programu był wizyta w hangarze Akademickiego Centrum Szkolenia Lotniczego, gdzie zaprezentowano statki powietrzne oraz przeprowadzono briefing lotniczy. Następnie goście odwiedzili 41 Bazę Lotnictwa Szkolnego, przedstawiono tam symulator oraz samolot M346.

Wizyta przedstawicieli Ministerstwa Obrony Narodowej  umożliwiła przybliżenie procesu kształcenia, bazy szkoleniowej oraz perspektyw rozwoju Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych. Szkoła Orląt stanowi jeden z filarów kompleksowego systemu przygotowania teoretycznego i praktycznego specjalistycznych kadr dla Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej.