Pamiętajmy o historii!!!

Emilia Cuch

12 kwietnia 2018 r. w ramach kształtowania patriotycznych postaw żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, podchorążowie Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych odwiedzili Muzeum Katyńskie. Wizyta miała na celu upamiętnienie w szczególny sposób ofiar komunistycznego terroru.

W Zbrodni Katyńskiej polegli oficerowie Wojska Polskiego i innych służb mundurowych, przedstawiciele polskiej inteligencji, kapelani katoliccy, prawosławni, protestanccy oraz wyznania mojżeszowego. Łącznie zamordowano około 22 tysięcy polskich obywateli.

Jednym z ważniejszych zadań wychowawczych Szkoły Orląt jest ukształtowanie w młodych ludziach postawy patriotycznej. Chcemy nauczyć ich historii i szacunku do poległych. To my właśnie jesteśmy strażnikami pamięci o ofiarach – podkreślił ppłk Jarosław Wojtyś, szef Wydziału Wychowawczego.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił dzień 13 kwietnia Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.

Wizyta w Muzeum Katyńskim uczy pokory i szacunku do drugiego człowieka. Emocje podczas zwiedzania były ogromne. To nie była tragedia tylko ofiar, ale całych rodzin. Cieszę się, że podchorążowie nie uciekają od tej strasznej części historii Polski i tak chętnie uczestniczą w takich wydarzeniach – powiedziała Agnieszka Bazyluk, opiekun grupy.