Jak wychować patriotę? Współpraca ze szkołami

Emilia Cuch

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych nawiązała oficjalną współpracę  z Zespołem Szkół im. Władysława Tatarkiewicza w Radoryżu Smolanym.

Podstawowym celem porozumienia jest popularyzowanie wiedzy i umiejętności z zakresu obronności państwa i lotnictwa oraz kształtowanie postaw obywatelskich w poszanowaniu wartości wspólnych Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwu Edukacji Narodowej.

To, że dzisiaj się tu spotykamy, to nie przypadek, a naturalna kolej rzeczy. Uczniowie szkoły im. Władysława Tatrakiewicza są kandydatami na studentów wojskowych i cywilnych Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych. Cieszę się, że możemy kształtować polską młodzież patriotycznie. Osobiście pochodzę z tak zwanej Polski B i uważam, że młode pokolenie z tak zwanych prowincji  jest niesamowicie wytrwałe w dążeniu do wyznaczonych celów i z dużym szacunkiem podchodzi do tego, co udało się im osiągnąć – podkreślał generał Krawczyk.

Rektor-Komendant WSOSP jest przekonany, że to początek owocnej współpracy, która umożliwi zdobycie wiedzy i umiejętności w sferach związanych z Siłami Zbrojnymi RP oraz lotnictwem również młodzieży z małych miejscowości. Porozumienie zostało podpisane pomiędzy Rektorem –Komendantem gen. bryg. pil. dr. Piotrem Krawczykiem, a Panią Dyrektor  Marianną Brzozowską – Skwarek.