Pamięć o Olszynce Grochowskiej

Agnieszka Kossowska

26 listopada br. delegacja Szkoły Orląt na czele z Prorektorem ds wojskowych WSOSP, pułkownikiem pilotem Pawłem Marcinkowskim wzięła udział w zorganizowanych w Olszynce Grochowskiej obchodach 187. rocznicy wybuchu Powstania Listopadowego.

Uroczystość rozpoczęła się złożeniem wieńców przed tablicą upamiętniającą orędowników i budowniczych Alei Chwały i ołtarza polowego przy pomniku Bitwy o Olszynkę Grochowską.

W trakcie obchodów odczytano list od Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. W imieniu Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych głos zabrała Magdalena Merta, przemówienie okolicznościowe wygłosił prezes Kręgu Pamięci Narodowej, poseł na Sejm RP Pan Andrzej Melak. Odczytano także Apel Pamięci. Uroczystość zakończyła ceremonia złożenia wieńców i wiązanek kwiatów przed pomnikiem poległych.

W niedzielnych obchodach, podczas których odprawiono mszę polową i odczytano Apel Pamięci, wzięli udział przedstawiciele Sejmu, Kancelarii Prezydenta, Wojska Polskiego, Ministerstwa Obrony Narodowej i władz samorządowych. Upamiętnili m.in. polskich żołnierzy, którzy 25 lutego 1831 r. odparli atak sił rosyjskich na Warszawę. Bitwa ta była jedną z największych i najkrwawszych bitew wojny polsko-rosyjskiej 1830-1831 r. w okresie powstania listopadowego.
Niedzielne obchody narodowowyzwoleńczego zrywu sprzed 187 lat zostały zorganizowane m.in. przez Radę i Zarząd Dzielnicy Rembertów, Krąg Pamięci Narodowej i Stowarzyszenie Olszynka Grochowska.