Narodowe Święto Niepodległości

Agnieszka Kossowska

Przez dziesiątki lat bezskutecznie próbowano złamać wolę Narodu Polskiego. Jednak, jak powiedział marszałek Józef Piłsudski: Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, zwyciężyć i spocząć na laurach to klęska. Polacy nie ulegli. Po 123 latach zaborów, w 1918 roku, Polska odzyskała niepodległość.

Dla upamiętnienia tego wydarzenia, 11 listopada, obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości.  Zostało ono ustanowione 23 kwietnia 1937 roku, a zniesione ustawą Krajowej Rady Narodowej 22 lipca 1945. Przywrócono je w okresie transformacji systemowej w 1989 roku. Narodowe Święto Niepodległości jest we współczesnej Polsce jednym z najważniejszych świąt państwowych i patriotycznych.

W piątek, 10 listopada, żołnierze i pracownicy WSOSP, podchorążowie, kombatanci, seniorzy lotnictwa, harcerze oraz goście wzięli udział w uroczystym apelu, zorganizowanym przed pomnikiem Bohaterskim Lotnikom Dęblińskiej Szkoły Orląt. Podczas zbiórki w imieniu Rektora-Komendanta WSOSP, gen. bryg. pil. dr. Piotra Krawczyka, głos zabrał Prorektor ds. wojskowych płk. pil. Paweł Marcinkowski:

- Nasi poprzednicy to ludzie, którzy z uporem dążyli do celu. Chcieli odzyskać wolność i przywrócić Polskę na mapę Europy. Zachęcam Was jednak, abyście wyciągnęli wnioski z historii i znaleźli jeden, wspólny cel, wokół którego będziecie mogli się zjednoczyć i razem do niego dążyć tak jak nasi przodkowie. To właśnie współdziałanie, braterstwo, honor, po wielu latach zmagań i bitew zaowocowało odzyskaniem niepodległości. Czy my dzisiaj, podobnie jak nasi przodkowie, potrafimy tak razem współpracować?

Tylko zespołowy wysiłek nas wszystkich, zawziętość w dążeniu do celu i zgodne funkcjonowanie pozwoli nam zrealizować tę wspólną ambicję. Nasi przodkowie dali nam najlepszy przykład takiego właśnie działania - podkreślił płk Marcinkowski.

Płk Marcinkowski zwrócił się także do  do podchorążych:

- Szkoła, którą razem budujemy, jest dzisiaj właśnie celem nas wszystkich. Dla mnie oznacza to przede wszystkim przekazanie Wam doświadczeń, które zdobyłem przez te wszystkie lata – miłości do latania, zrozumienia dla potrzeb nie tylko Sił Powietrznych, ale przede wszystkim tego, jak współdziałać z innymi rodzajami Sił Zbrojnych i jak wzajemnie się szanować. A dla Was to nauka, realizacja pasji, szacunek do kolegów, niezależnie od tego na jakiej specjalności jesteście oraz jakiej jesteście narodowości. Moją największą ambicją jest wspieranie Waszych aspiracji i budowanie zgranego zespołu ludzi, którzy poważnie traktują mundur i obowiązki z tym związane. Chciałbym, żebyście brali przykład z Waszych poprzedników - akcentował.

Narodowe Święto Niepodległości stało się okazją do wyróżnienia żołnierzy i pracowników Szkoły Orląt. Wręczono też awanse na kolejne stopnie wojskowe.

Uroczyste obchody zakończyły się odegraniem "Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego" oraz defiladą.