Żołnierska Pamięć

Agnieszka Kossowska

Jak co roku, w Dzień Wszystkich Świętych, społeczność akademicka Szkoły Orląt pamięta o zmarłych – rektorach, profesorach, generałach Wojska Polskiego, oficerach i podchorążych WSOSP oddając Im hołd.

Tradycje orężne Narodu Polskiego wydobywają z naszej historii wspaniałe wzorce ludzkiej ofiarności i poświęcenia w imię obrony Ojczyzny. Zadania związane z objęciem nadzoru nad cmentarzami wojskowymi, miejscami pamięci narodowej i grobami żołnierzy wynikają z zapisów rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie utworzenia, przekształcenia i zniesienia garnizonów oraz określenia zadań, siedzib i terytorialnego zasięgu właściwości ich dowódców oraz z założeń programu Żołnierska Pamięć.

W ramach tego programu kształtującego historyczną i patriotyczną świadomość obywatelską, podchorążowie Szkoły Orląt, kierowani potrzebą serca, wystawili posterunki honorowe i zapalili znicze przy pomnikach, mogiłach i na cmentarzach wojskowych niemal w całym kraju.

Porządkowali także wojskowe cmentarze i mogiły, o których już często nikt nie pamięta. Zapalali znicze i składali kwiaty, odwiedzając groby żołnierzy, którzy stracili życie podczas wykonywania obowiązków służbowych, często w odległych miejscach, na różnych kontynentach świata.

Podchorążowie pielęgnują pamięć o żołnierzach Rzeczypospolitej, którzy walczyli z pełnym poświęceniem, pomagając także tym, którzy jeszcze żyją. Corocznie w akcję Żołnierska Pamięć włączają się wszystkie środowiska wojskowe.