Pamięci Tych, którzy odeszli..

Agnieszka Kossowska

Nasza Ojczyzna usłana jest cmentarzami i kwaterami wojennymi, na których spoczywają jej Obrońcy. Powstańcy listopadowi i styczniowi, żołnierze I i II wojny światowej, bohaterowie Bitwy o Anglię, legioniści, Sybiracy, ofiary represji stalinowskich, zwykli obywatele broniący swoich domów, mogił pradziadów i przyszłości dzieci.

1 i 2 listopada skłania do refleksji i wspomnień. To wyjątkowy czas zadumy, w którym łączymy się myślami z tymi, którzy odeszli. Zapalając znicze na ich grobach pamiętajmy w tym szczególnym dniu także o żołnierzach i pracownikach Wojska Polskiego, którzy złożyli najwyższą ofiarę życia w służbie Ojczyźnie. Zadbajmy, aby żadna mogiła naszych Kolegów Lotników nie została zapomniana. Uporządkujmy otoczenie mogił, pomników, złóżmy kwiaty i zapalmy znicze w miejscach ich wiecznego spoczynku.

Ci, którzy za sprawę Ojczyzny w potrzebie krwi własnej, ani życia nie szczędzili, zasługują na nasz szacunek i pamięć. Bo to nasza historia i fundament, na którym opiera się zarówno nasza duma narodowa jak i etos służby wojskowej.

Oddajmy Im hołd i zapalmy znicz wdzięczności, bo dziś, dzięki Nim odwaga, determinacja, niezłomność i przywiązanie do Ojczyzny pozostają w naszym kraju wartościami najwyższymi. W chwilach wzruszenia i refleksji nad ulotnością życia i majestatem śmierci pamiętajmy również o tych, którzy zginęli 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie pod Smoleńskiem, o elicie polskich obywateli, którzy pełnili służbę państwową, o Żołnierzach i najwyższych Dowódcach Sił Zbrojnych.

Uczcijmy w tych dniach wszystkich, którzy odeszli, bo pamięć o Nich to nasz patriotyczny obowiązek. Oddajmy hołd naszym poprzednikom. Tym, których zachowanie dla współczesnego pokolenia jest wzorem i drogowskazem na przyszłość.

Cześć Ich pamięci!

 

Rektor-Komendant

Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych

 

gen. bryg. pil. dr Piotr Krawczyk