Spotkanie koordynatorów Erasmus+ uczelni mundurowych KONSMUND

Agnieszka Kossowska

22 września b.r. w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych odbyło się VII spotkanie koordynatorów programu Erasmus+ uczelni mundurowych oraz członków konsorcjum KONSMUND, do którego WSOSP przystąpiła w 2017 roku.

Celem spotkania było m.in. omówienie bieżących zagadnień związanych z realizacją programu Erasmus+w uczelniach mundurowych oraz aspektów związanych z funkcjonowaniem konsorcjum KONSMUND, które ma na celu umożliwienie uczelniom mundurowym wzajemnego wspierania się w obszarze międzynarodowej mobilności akademickiej. Współpraca dotyczy mobilności stypendialnych w programie Erasmus+ dla studentów, kadry dydaktyczno-naukowej i administracyjnej, przy zastosowaniu regulacji obowiązujących dla programu Erasmus+.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Akademii Sztuki Wojennej, Wojskowej Akademii Technicznej, Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, Akademii Marynarki Wojennej oraz Wyższej Szkoły Policji.

Podczas spotkania przedstawiono dotychczasową realizację programu Erasmus+ w Szkole Orląt, dyskutowano nad problematyką realizacji programu Erasmus+ w uczelniach mundurowych, omawiając jednocześnie bieżące działania podjęte w obecnym roku akademickim, a także plany na przyszłość.

Podczas spotkania Wyższą Szkołę Oficerską Sił Powietrznych reprezentowali: mgr Małgorzata Bernat - Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+, dr Justyna Tomaszewska - Wydziałowy Koordynator Programu Erasmus+ , dr Małgorzata Kirschenstein – Prodziekan ds. studenckich oraz dr hab. inż. Aneta Krzyżak – Prodziekan ds. naukowych z Wydziału Lotnictwa.

Podczas wizyty w Dęblinie, zaproszeni goście zwiedzili obiekty szkoleniowe WSOSP oraz Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie.