Podchorążowie Szkoły Orląt przysięgali na Westerplatte

Agnieszka Kossowska

Ja żołnierz Wojska Polskiego przysięgam służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej … – tak 654 studentów wojskowych Szkoły Orląt, Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych i Akademii Marynarki Wojennej ślubowało Ojczyźnie. To wspólna przysięga trzech uczelni wojskowych, która odbyła się dziś na Westerplatte, w historycznym dla polskiego narodu miejscu. Ceremonia odbyła się z udziałem Kompanii Reprezentacyjnej i Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej.

Przysięga wojskowa to najważniejsze wydarzenie w życiu każdego żołnierza. W niej zawarta jest cała istota służby wojskowej. To ona wiąże żołnierza z ojczyzną i narodem często aż do najwyższej ofiary – poświęcenia życia. Dlatego też, było to wielkie przeżycie nie tylko dla studentów wojskowych I roku, ale również dla ich rodzin i najbliższych, którzy bardzo licznie przybyli na uroczystość.

Uroczystość rozpoczęła się polową mszą świętą odprawioną na placu apelowym Akademii Marynarki Wojennej. Na przysięgę pododdziały podchorążych przemieściły się na Westerplatte drogą morską, okrętami: szkoleniowym ORP "Wodnik", zabezpieczenia hydrograficznego ORP "Arctowski", a także transportowo-minowymi ORP "Gniezno" i ORP "Kraków". Przysięga rozpoczęła się o godz. 12:00 złożeniem meldunku przez dowódcę uroczystości kmdr. ppor. Bartosza Kucharskiego dowódcy Centrum Operacji Morskich – Dowództwa Komponentu Morskiego wiceadmirałowi dr. Stanisławowi Zarychcie.

Do aktu przysięgi wystąpiły sztandary trzech uczelni, a wyróżnieni złożeniem przysięgi na sztandar Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych zostali: podchorążowie: szeregowi: Dominika Ośliźniok, Piotr Łazarczyk, Dawid Lewandowski i Michał Sidor.

Po wypowiedzeniu roty przysięgi dobro Ojczyzny stało się dla Was najwyższym celem. Słowa wypowiedziane zwłaszcza w tym miejscu, na Westerplatte mają jeszcze większe znaczenie.- podkreślał w swoim wystąpieniu wiceadmirał dr Stanisław Zarychta.

Przysięgającym dziś podchorążym życzenia złożył także Rektor-Komendant AMW: Rota przysięgi ma tylko 8 i aż 8 wersów. Każdy zaczyna się znamiennym słowem, które powinny pozostać w Waszej pamięci do końca życia.

Następnie w imieniu przysięgających przemawiał mar. pchor. Paweł Olszewski. Do wszystkich obecnych, a zwłaszcza do swoich przysięgających kolegów zwrócił się słowami: "W 1939 roku, w tym właśnie miejscu rozpoczęła się najstraszliwsza z wojen. Również w tym miejscu nasz papież Jan Paweł II powiedział nigdy więcej wojny, a także że każdy ma swoje Westerplatte. My składamy przysięgę na dobre i złe".

Uroczysta przysięga była także doskonałą okazję do wyróżnieni podchorążych, którzy uzyskali najlepsze wyniki podczas szkolenia podstawowego, a w przypadku AMW również w czasie rejsu kandydackiego. Wyróżnieni podchorążowie wystąpili wraz z rodzicami.

Rektor-Komendant WSOSP generał brygady pil. dr Piotr Krawczyk wyróżnił trzech podchorążych: szer.Jakuba Hebdę, Huberta Chmiela i Piotra Fornala.

Przysięgę złożyło dziś 122 podchorążych Szkoły Orląt, 451 z Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych oraz 81 z Akademii Marynarki Wojennej. Przysięga oznacza dla nich rozpoczęcie profesjonalnej służby wojskowej oraz początek długiej i ciężkiej drogi do uzyskania szlifów oficerskich.

kmdr por. Wojciech Mundt

zdjęcia: AMW