W hołdzie polskim lotnikom

Agnieszka Kossowska

Rektor-Komendant WSOSP gen. bryg. pil. dr. Piotr Krawczyk wraz z podchorążymi uczestniczył w obchodach upamiętniających 77 rocznicę Bitwy o Anglię.

W tym roku, uroczystość upamiętniająca polskich lotników w obronę Wielkiej Brytanii przed siłami III Rzeszy odbyła się 9 września w Northolt – miejscu, w którym podczas II Wojny Światowej stacjonował legendarny 303. Dywizjon Myśliwski Warszawski im. Tadeusza Kościuszki.

W uroczystości uczestniczyli weterani polskich szwadronów RAF wraz z bliskimi, ambasador RP Arkady Rzegocki wraz z Konsulem Generalnym Krzysztofem Grzelczykiem i Zastępcą Attaché Obrony ppłk Arturem Miśkiewiczem, dowódca Królewskich Sił Powietrznych marszałek polny Stephen Dalton, Inspektor Sił Powietrznych gen. bryg. pil. Mirosław Jemielniak, Rektor-Komendant WSOSP gen. bryg. pil. dr Piotr Krawczyk, Szef Sztabu Lotnictwa RAF gen. Stephen Hillier, dowództwo bazy RAF w Northolt, przedstawiciele polonii i grup kombatanckich, a także podchorążowie – występujący jako polska asysta honorowa, reprezentując zarazem Alma Mater bohaterów i asów lotnictwa myśliwskiego.

Po odczytaniu Apelu Poległych i modlitwie, dokonano złożenia wieńców upamiętniających siedemnaście polskich szwadronów w szeregach RAF i odśpiewania hymnów narodowych Polski i Wielkiej Brytanii.

Ceremonia zakończyła się pobraniem, poświęceniem i przekazaniem ziemi z pomnika Polish War Memorial, która zostanie złożona w fundamentach pomnika Armii Krajowej, powstającego u stóp zamku królewskiego na Wawelu, jeszcze w tym roku. Projekt budowy pomnika został zaprezentowany przez prezesa fundacji Wstęga Pamięci Alexandra Smagę.


Podczas pobytu w Wielkiej Brytanii, podchorążowie WSOSP poznali najważniejsze miejsca pamięci o polskich Siłach Zbrojnych. Odwiedzili m. in. Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie, bunkier dowództwa 11 grupy RAF – części dowództwa RAF odpowiedzialnej za "Bitwę o Anglię" w Uxbridge, oraz bazę RAF w Northolt, w zachodniej części Londynu która po dziś dzień upamiętnia pobyt polskich lotników na angielskiej ziemi. Uczestniczyli także w Mszy Świętej, odprawionej w intencji poległych lotników.