W Szkole Orląt o współpracy kontrolerów ruchem lotniczym

Agnieszka Kossowska

Rektor Komendant WSOSP, gen. bryg. pil. dr Piotr Krawczyk gościł dziś w Szkole Orląt dowódcę Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwa Komponentu Powietrznego gen. bryg. pil. Dariusza Malinowskiego oraz Zastępcę Prezesa ds. Żeglugi Powietrznej Tadeusza Grocholskiego .

Spotkanie poświęcone było zacieśnieniu współpracy szkoleniowej pomiędzy cywilnymi kontrolerami a wojskowymi służbami kontrolującymi przestrzeń powietrzną RP. Generałowie zgodnie podkreślili potrzebę rozwoju dalszej współpracy z PAŻP, która w najbliższej przyszłości przyczyni się do efektywniejszego wykorzystania przestrzeni powietrznej naszego kraju a także lepszego wykorzystanie zasobów ludzkich w sektorze zarządzania ruchem lotniczym.