Zapisy na egzaminy certyfikujące z języka angielskiego - ERASMUS+

Małgorzata Bernat

Zespół ds. Programu Erasmus+ WSOSP informuje, iż w dniach 15 - 23.02.2017 r. przyjmowane są zgłoszenia studentów cywilnych WSOSP na egzaminy certyfikacyjne z języka angielskiego, rozważających wzięcie udziału w najbliższej rekrutacji na wyjazdy na studia oraz praktyki w ramach programu Erasmus+ (termin rekrutacji zostanie ogłoszony odrębnie).

Stypendia rządu francuskiego dla studentów i naukowców

Paweł Nocek

Ambasada Francji oraz Instytut Francuski w Polsce, rozpoczęły przyjmowanie kandydatur w ramach programu stypendiów rządu francuskiego (BGF) na rok akademicki 2017/2018. Stypendia rządu francuskiego finansują i ułatwiają pobyt we Francji wybitnym polskim studentom oraz naukowcom. Od blisko 55 lat, programy stypendialne przyczyniają się również do zwiększenia dynamiki wymian naukowych i akademickich między Francją i Polską. Każdego roku finansowanych jest ponad 400 miesięcy stypendiów. Programy stypendialne umożliwiają polskim studentom sfinansowanie studiów we Francji na poziomie Master 2 (BGF Master 2gi rok) lub Podwójnego doktoratu (BGF Doctorat en cotutelle) realizowanego między Francją i Polską. Wnioski o przyznanie stypendium Master 2 oraz Podwójnego doktoratu można składać do 5 marca 2017 roku.

Erasmus+ rekrutacja na wyjazdy w II semestrze 2016/2017

Mieczysław Pcian

Zespół ds. Programu Erasmus+ WSOSP informuje, iż w dniu 7 października 2016 r. rozpoczęła się rekrutacja na wyjazdy w II semestrze roku akademickiego 2016/2017, na studia i praktyki za granicę dla studentów wojskowych i cywilnych w ramach programu Erasmus+.