I etap szkolenia sprawdzającego

Tomasz Słomczyński

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz.U. 2017 poz. 71) oraz Uchwały Senatu WSOSP nr 67/2017 z dnia 16.10.2017 w sprawie wniosku do Ministra Obrony o ustalenie warunków i trybu przyjęcia na studia kandydatów na żołnierzy zawodowych na rok akademicki 2018/2019, z dniem 07.05.2018 roku rozpoczyna się pierwszy etap szkolenia sprawdzającego, tj. szkolenia na urządzeniu symulacji lotu „Selekcjoner”.

Dodatkowa rekrutacja na Wydziale Lotnictwa

Maciej Smolak

W związku z niewykorzystaniem limitu miejsc na studia stacjonarne II stopnia na kierunku Lotnictwo i Kosmonautyka, wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Lotnictwa informuje o możliwości składania wniosków o przyjęcie na studia w terminie do 20 marca 2018r.