Informacja dla kandydatów na 24-miesięczne szkolenie wojskowe

Jarosław Nowak

W związku z upływającym w dniu 24.07.2017 r. terminem ogłoszenia wyników postępowania rekrutacyjnego na 24-miesięczne szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów, informujemy, że wymagania zawarte w warunkach rekrutacji spełnił jeden kandydat. Mając na uwadze powyższe Departament Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej podejmie decyzję w sprawie rozpoczęcia szkolenia. Niezwłocznie po podjęciu wyżej wymienionej decyzji informacja ukaże się na stronie internetowej a kandydaci, którzy ubiegali się o szkolenie otrzymają pisemne decyzje w przedmiotowej sprawie.

Informacja dla kandydatów zakwalifikowanych w I Turze na studia cywilne WBNiL

Robert Czerski

Proszę kandydatów zakwalifikowanych w I Turze na studia cywilne w Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki o składanie kompletu dokumentów w dn. 18-26.07.2017 od godz. 8:00 do 15:00 (budynek F -sala F4). Wejście bramą główną przez Biuro Przepustek WSOSP od strony ulicy Warszawskiej.

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej WBNiL
ppłk dr inż. Robert Czerski