Ogłoszenie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki - III tura rekrutacji

Krzysztof Urban

Działając na podstawie § 7a ust. 3 Zarządzenia nr 4 Rektora - Komendanta Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych z dnia 26 stycznia 2017 r., Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki ogłasza dodatkową rekrutację na stacjonarne studia II stopnia (magisterskie) na kierunku Logistyka, zgodnie z poniższymi zasadami: