Akademicki System Archiwizacji Prac

asap nowy

Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym Plagiat.pl.

Student korzystający z systemu ma za zadanie wprowadzić do niego pracę dyplomową w celu poddania jej analizie antyplagiatowej.

Rozmiar pracy może przekraczać 15 MB.

Logowanie do systemu ASAP odbywa się przez stronę https://asap.law.mil.pl/

Przy pierwszym logowaniu należy dokonać aktywacji konta. Kolejne logowania polegają na podaniu adresu e-mail oraz ustalonego wcześniej hasła.

pdfnstrukcja dla studenta

pdfnstrukcja dla nauczyciela

pdfnstrukcja dla operatora

pdfZarządzenie Nr 94 z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu antyplagiatowego określającego zasady funkcjonowania w Uczelni Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac